Operario Confraría de Pescadores de Malpica

Trabajo en: Malpica de Bergantiños

Detalles del puesto de trabajo

Persoa para desenvolver as tarefas inherentes a unha Confraría de Pescadores entre as cales poden ser Asistencia Técnica (biólogo/a), oficinas, lonxa, fábrica de xeo.

Requisitos

Enviar o cv por correo electrónico: secretario@cofradiamalpica.org

Valorarase: Licenciatura ou  Grao en Bioloxía, Bioloxía Mariña ou Ciencias do Mar. Título de Garda Rural, especialidade en Gardapesca Marítimo. Certificado de discapacidade. Carné de conducir clase C. Formación administrativa e/ou contable. Outras formacións regradas e/ou non regradas que se desexen aportar como mérito.

Se ofrece

Contrato indefinido a tempo completo e estabilidade profesional. Salario Mínimo Interprofesional negociable con posibilidade de trienios e revisión salarial con carácter anual.

Datos de contacto

Confraría de Pescadores de Malpica.

secretario@cofradiamalpica.org

Só se permite o envío do cv por correo electrónico

Oferta de empleo en Malpica de Bergantiños | Anuncios de trabajo cerca de ti